RoháčekŽalmy91,8

Žalmy 91:8

Len svojimi očima sa podívaš na to a uvidíš od­platu bez­božných.


Verš v kontexte

7 Pad­ne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži.
8 Len svojimi očima sa podívaš na to a uvidíš od­platu bez­božných.
9 Pre­tože hovoríš: Ty si, Hos­podine, moje útočište, a že si Naj­vyššieho učinil svojím príbyt­kom,

späť na Žalmy, 91

Príbuzné preklady Roháček

8 Len svojimi očima sa podívaš na to a uvidíš od­platu bez­božných.

Evanjelický

8 Len po­zrieš očami a uzrieš od­platu bez­božných.

Ekumenický

8 Len čo ot­voríš oči, uzrieš od­platu bez­božných.

Bible21

8 Pou­ze to spatříš na vlastní oči, uvidíš odpla­tu ničemných!