RoháčekŽalmy91,6

Žalmy 91:6

nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pus­toší o polud­ní.


Verš v kontexte

5 Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, k­torá letí vod­ne;
6 nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pus­toší o polud­ní.
7 Pad­ne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži.

späť na Žalmy, 91

Príbuzné preklady Roháček

6 nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pus­toší o polud­ní.

Evanjelický

6 ani moru, čo sa vlečie v mrákote, ani nákazy, čo na­polud­nie pus­toší.

Ekumenický

6 ani moru, čo sa pri­kráda v tmách, ani nákazy, čo pus­toší na­polud­nie.

Bible21

6 mo­rové náka­zy, jež tmou se plíží, ani zhoubné rá­ny v ča­se po­ledním.