RoháčekŽalmy9,10

Žalmy 9:10

A Hos­podin bude vy­sokým útočišťom po­tlačenému, vy­sokým útočišťom v časoch súženia.


Verš v kontexte

9 On bude súdiť okruh sveta v spraved­livos­ti; roz­súdi národy v pra­vo­sti.
10 A Hos­podin bude vy­sokým útočišťom po­tlačenému, vy­sokým útočišťom v časoch súženia.
11 A budú v teba dúfať tí, ktorí znajú tvoje meno; lebo ty ne­opus­tíš tých, ktorí ťa hľadajú, ó, Hos­podine.

späť na Žalmy, 9

Príbuzné preklady Roháček

10 A Hos­podin bude vy­sokým útočišťom po­tlačenému, vy­sokým útočišťom v časoch súženia.

Evanjelický

10 Hos­podin je hradom utláčanému, je hradom vo chvíľach súženia.

Ekumenický

10 Hos­podin je útočis­kom utláčanému, útočis­kom v čase súženia.

Bible21

10 Hos­po­din je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení.