RoháčekŽalmy9,9

Žalmy 9:9

On bude súdiť okruh sveta v spraved­livos­ti; roz­súdi národy v pra­vo­sti.


Verš v kontexte

8 Ale Hos­podin tróni na veky; svoj trón stavia na­to, aby súdil.
9 On bude súdiť okruh sveta v spraved­livos­ti; roz­súdi národy v pra­vo­sti.
10 A Hos­podin bude vy­sokým útočišťom po­tlačenému, vy­sokým útočišťom v časoch súženia.

späť na Žalmy, 9

Príbuzné preklady Roháček

9 On bude súdiť okruh sveta v spraved­livos­ti; roz­súdi národy v pra­vo­sti.

Evanjelický

9 On bude v spravod­livos­ti súdiť svet, národy roz­súdi v pra­vo­sti.

Ekumenický

9 On bude spravod­livo súdiť svet, národy roz­súdi podľa práva. (váv)

Bible21

9 Sám bude sprave­dlivě sou­dit svět, národy bude spravovat po­ctivě.

RoháčekŽalmy9,9