EvanjelickýŽalmy9,10

Žalmy 9:10

Hos­podin je hradom utláčanému, je hradom vo chvíľach súženia.


Verš v kontexte

9 On bude v spravod­livos­ti súdiť svet, národy roz­súdi v pra­vo­sti.
10 Hos­podin je hradom utláčanému, je hradom vo chvíľach súženia.
11 V Teba dúfajú tí, čo po­znajú Tvoje meno; lebo Ty ne­opus­tíš tých, čo hľadajú Ťa, Hos­podine!

späť na Žalmy, 9

Príbuzné preklady Roháček

10 A Hos­podin bude vy­sokým útočišťom po­tlačenému, vy­sokým útočišťom v časoch súženia.

Evanjelický

10 Hos­podin je hradom utláčanému, je hradom vo chvíľach súženia.

Ekumenický

10 Hos­podin je útočis­kom utláčanému, útočis­kom v čase súženia.

Bible21

10 Hos­po­din je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení.