RoháčekŽalmy8,5

Žalmy 8:5

mys­lím si: Čo je ­smr­teľný človek, že pamätáš na neho, a syn človeka, že ho navštevuješ!


Verš v kontexte

4 Keď vidím tvoje nebesia, dielo tvojich prs­tov, mesiac a hviez­dy, ktoré si po­stavil,
5 mys­lím si: Čo je ­smr­teľný človek, že pamätáš na neho, a syn človeka, že ho navštevuješ!
6 Učinil si ho málo menším než je Bôh; korunoval si ho slávou a cťou.

späť na Žalmy, 8

Príbuzné preklady Roháček

5 mys­lím si: Čo je ­smr­teľný človek, že pamätáš na neho, a syn človeka, že ho navštevuješ!

Evanjelický

5 Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš?

Ekumenický

5 Čo je človek, že naňho pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?

Bible21

5 co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ, co je lid­ský tvor, že o něj pečuješ?

RoháčekŽalmy8,5