RoháčekŽalmy74,20

Žalmy 74:20

Po­hliad­ni na sm­luvu, lebo i najtmavšie kúty zeme sú pl­né peleší ukrut­nos­ti.


Verš v kontexte

19 Nedaj zveri duše svojej hrd­ličky; nez­bud­ni navždy na život svojich bied­nych.
20 Po­hliad­ni na sm­luvu, lebo i najtmavšie kúty zeme sú pl­né peleší ukrut­nos­ti.
21 Nech ne­od­chádza zpät utlačený za­han­bený; bied­ni a chudob­ní nech chvália tvoje meno.

späť na Žalmy, 74

Príbuzné preklady Roháček

20 Po­hliad­ni na sm­luvu, lebo i najtmavšie kúty zeme sú pl­né peleší ukrut­nos­ti.

Evanjelický

20 Hľaď na zmluvu, lebo zákutia zeme sú pl­né dúpät násilia!

Ekumenický

20 Hľaď na zmluvu, lebo zákutia zeme stali sa pelech­mi násilia!

Bible21

20 Na svo­ji smlou­vu se ohlédni, země je plná tmy, stala se doupě­tem nási­lí!