EkumenickýŽalmy74,20

Žalmy 74:20

Hľaď na zmluvu, lebo zákutia zeme stali sa pelech­mi násilia!


Verš v kontexte

19 Ne­vydaj drav­com dušu svojej hrd­ličky, na život svojich bied­nych ni­kdy nezabud­ni.
20 Hľaď na zmluvu, lebo zákutia zeme stali sa pelech­mi násilia!
21 Nech utláčaný ne­od­chádza s hanbou, nech bied­ni a chudob­ní chvália tvoje meno!

späť na Žalmy, 74

Príbuzné preklady Roháček

20 Po­hliad­ni na sm­luvu, lebo i najtmavšie kúty zeme sú pl­né peleší ukrut­nos­ti.

Evanjelický

20 Hľaď na zmluvu, lebo zákutia zeme sú pl­né dúpät násilia!

Ekumenický

20 Hľaď na zmluvu, lebo zákutia zeme stali sa pelech­mi násilia!

Bible21

20 Na svo­ji smlou­vu se ohlédni, země je plná tmy, stala se doupě­tem nási­lí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček