RoháčekŽalmy60,9

Žalmy 60:9

Môj je Galád a môj Manas­ses, Ef­raim je pevnosťou mojej hlavy, Júda mojím zákonodar­com.


Verš v kontexte

8 Bôh hovoril vo svojej svätos­ti; veseliť sa budem; roz­delím Síchem a roz­meriam dolinu Suk­kót.
9 Môj je Galád a môj Manas­ses, Ef­raim je pevnosťou mojej hlavy, Júda mojím zákonodar­com.
10 Moáb mi je nádobou na umývanie, na Edoma za­hodím svoju obuv. Ty, Filištea, jasaj oproti mne!

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

9 Môj je Galád a môj Manas­ses, Ef­raim je pevnosťou mojej hlavy, Júda mojím zákonodar­com.

Evanjelický

9 Mne pat­rí Gileád, mne Menašše; Ef­rajim je mi pril­bou na hlave a Júda mojou ber­lou.

Ekumenický

9 Mne pat­rí Gileád, mne pat­rí Menašše. Ef­rajim je pril­ba mojej hlavy, Jud­sko je moja ber­la.

Bible21

9 Můj je Gi­leád, můj je Manases, Efraim je má hel­ma, Juda žezlo mé,