RoháčekŽalmy60,10

Žalmy 60:10

Moáb mi je nádobou na umývanie, na Edoma za­hodím svoju obuv. Ty, Filištea, jasaj oproti mne!


Verš v kontexte

9 Môj je Galád a môj Manas­ses, Ef­raim je pevnosťou mojej hlavy, Júda mojím zákonodar­com.
10 Moáb mi je nádobou na umývanie, na Edoma za­hodím svoju obuv. Ty, Filištea, jasaj oproti mne!
11 Kto ma vo­vedie do ohradeného mes­ta? Kto ma sprevodí až do Edoma?

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

10 Moáb mi je nádobou na umývanie, na Edoma za­hodím svoju obuv. Ty, Filištea, jasaj oproti mne!

Evanjelický

10 Moáb mi je umývad­lom, na Edóm hodím svoju obuv, nad Filištín­skom víťaz­ne za­plesám.

Ekumenický

10 Moáb­sko je moje umývad­lo, na Edóm­sko hodím svoj san­dál, nad Filištín­skom víťaz­ne zajasám.

Bible21

10 Moáb za umyva­dlo slouží mi, na Edom san­dál odhodím, nad Fi­liští­ny vítězně zakřičím!“