EvanjelickýŽalmy60,9

Žalmy 60:9

Mne pat­rí Gileád, mne Menašše; Ef­rajim je mi pril­bou na hlave a Júda mojou ber­lou.


Verš v kontexte

8 Pre­hovoril Boh vo svojej svätyni: Za­plesám, Síchem roz­delím, údolie Sukót roz­meriam.
9 Mne pat­rí Gileád, mne Menašše; Ef­rajim je mi pril­bou na hlave a Júda mojou ber­lou.
10 Moáb mi je umývad­lom, na Edóm hodím svoju obuv, nad Filištín­skom víťaz­ne za­plesám.

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

9 Môj je Galád a môj Manas­ses, Ef­raim je pevnosťou mojej hlavy, Júda mojím zákonodar­com.

Evanjelický

9 Mne pat­rí Gileád, mne Menašše; Ef­rajim je mi pril­bou na hlave a Júda mojou ber­lou.

Ekumenický

9 Mne pat­rí Gileád, mne pat­rí Menašše. Ef­rajim je pril­ba mojej hlavy, Jud­sko je moja ber­la.

Bible21

9 Můj je Gi­leád, můj je Manases, Efraim je má hel­ma, Juda žezlo mé,