RoháčekŽalmy6,4

Žalmy 6:4

aj moja duša sa veľmi chveje. A ty, ó, Hos­podine, do­kedy? !-


Verš v kontexte

3 Zmiluj sa nado mnou, Hos­podine, lebo som zomd­lený; uzdrav ma, Hos­podine, lebo moje kos­ti sa chvejú zdesením;
4 aj moja duša sa veľmi chveje. A ty, ó, Hos­podine, do­kedy? !-
5 Na­vráť sa za­se, Hos­podine, vy­trh­ni moju dušu; za­chráň ma pre svoju milosť.

späť na Žalmy, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 aj moja duša sa veľmi chveje. A ty, ó, Hos­podine, do­kedy? !-

Evanjelický

4 i moja duša je pre­veľmi zdesená. Ty však, ó Hos­podine, do­kedy. ..?

Ekumenický

4 Moja duša je veľmi vy­strašená a ty, Hos­podin, do­kedy…?

Bible21

4 Do hlou­bi duše jsem vy­děšen – Hos­po­di­ne, jak dlouho ještě?!

RoháčekŽalmy6,4