RoháčekŽalmy6,3

Žalmy 6:3

Zmiluj sa nado mnou, Hos­podine, lebo som zomd­lený; uzdrav ma, Hos­podine, lebo moje kos­ti sa chvejú zdesením;


Verš v kontexte

2 Hos­podine, nekáraj ma vo svojom hneve a ne­tres­ci ma vo svojej prch­livos­ti!
3 Zmiluj sa nado mnou, Hos­podine, lebo som zomd­lený; uzdrav ma, Hos­podine, lebo moje kos­ti sa chvejú zdesením;
4 aj moja duša sa veľmi chveje. A ty, ó, Hos­podine, do­kedy? !-

späť na Žalmy, 6

Príbuzné preklady Roháček

3 Zmiluj sa nado mnou, Hos­podine, lebo som zomd­lený; uzdrav ma, Hos­podine, lebo moje kos­ti sa chvejú zdesením;

Evanjelický

3 Zmiluj sa nado mnou, Hos­podine, veď som zomd­lený; uzdrav ma, Hos­podine, lebo str­nuli mi kos­ti,

Ekumenický

3 Zmiluj sa nado mnou, Hos­podin, lebo chrad­nem, uzdrav ma, Hos­podin, lebo mi kos­ti meravejú.

Bible21

3 Smi­luj se, Hos­po­di­ne – jsem vysílen, uzdrav mě, Hos­po­di­ne – v kos­tech mám děs!

RoháčekŽalmy6,3