RoháčekŽalmy58,9

Žalmy 58:9

Nech sú jako slimák, ktorý sa rozp­lýva a ide ta; jako mŕtvy plod ženy, nech tak neuvidia sln­ka!


Verš v kontexte

8 Nech sa roz­lejú ako voda, k­torá sa rozp­lýva a miz­ne. A keby niek­to z nich natiahol lučište a naložil svoje šípy, nech sú, jako čo by boly porezané!
9 Nech sú jako slimák, ktorý sa rozp­lýva a ide ta; jako mŕtvy plod ženy, nech tak neuvidia sln­ka!
10 Prv ako pocítia vaše hr­n­ce horiaci bodliak, nech ho, už či surového a či horúceho, za­chváti vích­rica!

späť na Žalmy, 58

Príbuzné preklady Roháček

9 Nech sú jako slimák, ktorý sa rozp­lýva a ide ta; jako mŕtvy plod ženy, nech tak neuvidia sln­ka!

Evanjelický

9 Nech sú ako slimák, ktorý sa rozp­lynie na hlien, ako nedochôdča ženy, ktoré ne­uz­relo sln­ko.

Ekumenický

9 Nech sú ako slimák v rozklade, ako po­tratený plod, čo ne­uz­rel svit sln­ka!

Bible21

9 Ať jsou jak sli­mák, co ve sli­zu se plazí, jak po­tracený plod, jenž slun­ce ne­vi­děl!