RoháčekŽalmy58,10

Žalmy 58:10

Prv ako pocítia vaše hr­n­ce horiaci bodliak, nech ho, už či surového a či horúceho, za­chváti vích­rica!


Verš v kontexte

9 Nech sú jako slimák, ktorý sa rozp­lýva a ide ta; jako mŕtvy plod ženy, nech tak neuvidia sln­ka!
10 Prv ako pocítia vaše hr­n­ce horiaci bodliak, nech ho, už či surového a či horúceho, za­chváti vích­rica!
11 Nech sa raduje spraved­livý, že vidí po­mstu a nech umyje svoje nohy v krvi bez­božníka,

späť na Žalmy, 58

Príbuzné preklady Roháček

10 Prv ako pocítia vaše hr­n­ce horiaci bodliak, nech ho, už či surového a či horúceho, za­chváti vích­rica!

Evanjelický

10 Skôr ako vaše hr­n­ce zbadajú oheň z tŕnia, nech ho - či surové, či horiace - zmetie víchor!

Ekumenický

10 Skôr než sa na burine stačia roz­rásť tŕne, sviežej či uschnutej, nech ich zmetie víchor!

Bible21

10 Než z je­jich trní vzros­te husté křoví, zaživa je smete prudká vichřice.