EvanjelickýŽalmy58,9

Žalmy 58:9

Nech sú ako slimák, ktorý sa rozp­lynie na hlien, ako nedochôdča ženy, ktoré ne­uz­relo sln­ko.


Verš v kontexte

8 Nech sa rozp­lynú ako voda, čo sa roz­teká, keď na­mieria svoje šípy, nech sú otupené.
9 Nech sú ako slimák, ktorý sa rozp­lynie na hlien, ako nedochôdča ženy, ktoré ne­uz­relo sln­ko.
10 Skôr ako vaše hr­n­ce zbadajú oheň z tŕnia, nech ho - či surové, či horiace - zmetie víchor!

späť na Žalmy, 58

Príbuzné preklady Roháček

9 Nech sú jako slimák, ktorý sa rozp­lýva a ide ta; jako mŕtvy plod ženy, nech tak neuvidia sln­ka!

Evanjelický

9 Nech sú ako slimák, ktorý sa rozp­lynie na hlien, ako nedochôdča ženy, ktoré ne­uz­relo sln­ko.

Ekumenický

9 Nech sú ako slimák v rozklade, ako po­tratený plod, čo ne­uz­rel svit sln­ka!

Bible21

9 Ať jsou jak sli­mák, co ve sli­zu se plazí, jak po­tracený plod, jenž slun­ce ne­vi­děl!