RoháčekŽalmy42,3

Žalmy 42:3

Moja duša žíz­ni túžbou po Bohu, po živom Bohu, a hovorí: Kedy už prij­dem a ukážem sa pred tvárou Božou!


Verš v kontexte

2 Ako reve jeleň za po­tok­mi vody, tak reve moja duša k tebe, ó, Bože.
3 Moja duša žíz­ni túžbou po Bohu, po živom Bohu, a hovorí: Kedy už prij­dem a ukážem sa pred tvárou Božou!
4 Lebo ta prišlo, že mi je moja slza chlebom vod­ne i vnoci, keď mi hovoria každý deň: Kdeže je tvoj Bôh?

späť na Žalmy, 42

Príbuzné preklady Roháček

3 Moja duša žíz­ni túžbou po Bohu, po živom Bohu, a hovorí: Kedy už prij­dem a ukážem sa pred tvárou Božou!

Evanjelický

3 Duša mi žíz­ni po Bohu, po živom Bohu, kedy pôj­dem a uzriem Božiu tvár?

Ekumenický

3 Moja duša má smäd po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôj­dem a uzriem Božiu tvár?

Bible21

3 Po Bo­hu, po živém Bo­hu, žízní duše má: Kdy už půjdu a spatřím Boží tvář?