RoháčekŽalmy24,2

Žalmy 24:2

lebo on ho založil na moriach a po­stavil ho na riekach tak, aby stál.


Verš v kontexte

1 Žalm Dávidov. Hos­podinova je zem i jej náp­lň, okruh zeme i tí, ktorí bývajú na ňom;
2 lebo on ho založil na moriach a po­stavil ho na riekach tak, aby stál.
3 Kto vy­stúpi na vrch Hos­podinov, a kto bude stáť na mies­te jeho svätos­ti?

späť na Žalmy, 24

Príbuzné preklady Roháček

2 lebo on ho založil na moriach a po­stavil ho na riekach tak, aby stál.

Evanjelický

2 Lebo On založil ju na moriach a upev­nil ju na riekach.

Ekumenický

2 Veď on ho založil na moriach a upev­nil na vod­ných prúdoch.

Bible21

2 vž­dyť ji sám za­ložil nad oceány, nad vodní­mi prou­dy ji us­tavil!