RoháčekŽalmy24,1

Žalmy 24:1

Žalm Dávidov. Hos­podinova je zem i jej náp­lň, okruh zeme i tí, ktorí bývajú na ňom;


Verš v kontexte

1 Žalm Dávidov. Hos­podinova je zem i jej náp­lň, okruh zeme i tí, ktorí bývajú na ňom;
2 lebo on ho založil na moriach a po­stavil ho na riekach tak, aby stál.
3 Kto vy­stúpi na vrch Hos­podinov, a kto bude stáť na mies­te jeho svätos­ti?

späť na Žalmy, 24

Príbuzné preklady Roháček

1 Žalm Dávidov. Hos­podinova je zem i jej náp­lň, okruh zeme i tí, ktorí bývajú na ňom;

Evanjelický

1 Žalm Dávidov. Hos­podinova je zem, i to čo ju na­pĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú.

Ekumenický

1 Dávidov žalm. Hos­podinovi pat­rí zem i to, čo ju na­pĺňa, svet i tí, čo ho obývajú.

Bible21

1 Žalm Davidův. Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyva­te­li –