RoháčekŽalmy22,9

Žalmy 22:9

a hovoria: Uvalil s­voju vec na Hos­podina; nech ho vy­slobodí; nech ho vy­trh­ne, lebo veď má v ňom záľubu!


Verš v kontexte

8 Všet­ci, ktorí ma vidia, sa mi po­smievajú, ot­várajú po­smešne ús­ta, po­kyvujú hlavou
9 a hovoria: Uvalil s­voju vec na Hos­podina; nech ho vy­slobodí; nech ho vy­trh­ne, lebo veď má v ňom záľubu!
10 No, is­teže si ty ten, ktorý ma vy­tiahol zo života mat­ky, ten, ktorý spôsobil to, aby som mal nádej, keď som bol ešte len na pr­siach svojej mat­ky.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

9 a hovoria: Uvalil s­voju vec na Hos­podina; nech ho vy­slobodí; nech ho vy­trh­ne, lebo veď má v ňom záľubu!

Evanjelický

9 Spoliehal sa na Hos­podina, nech ho teraz za­chráni, nech ho vy­trh­ne, však má v ňom zaľúbenie!

Ekumenický

9 Spoľahol sa na Hos­podina, mal by ho za­chrániť. Nech ho vy­trh­ne, veď má v ňom záľubu.

Bible21

9 „Spo­le­hl na Hos­po­di­na, tak ať mu pomůže, jen ať ho za­chrání, když ho má tak rád!“