RoháčekŽalmy22,23

Žalmy 22:23

Budem rozp­rávať o tvojom mene svojim bratom, vpro­stred shromaždenia ťa budem chváliť!


Verš v kontexte

22 Za­chráň ma od úst ľva! Však keď som volal od rohov jed­norožcov, ohlásil si sa mi.
23 Budem rozp­rávať o tvojom mene svojim bratom, vpro­stred shromaždenia ťa budem chváliť!
24 Vy, ktorí sa bojíte Hos­podina, chváľte ho! Všet­ko semä Jakobovo, oslavuj­te ho! A boj­te sa ho, všet­ko semä Iz­raelovo!

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

23 Budem rozp­rávať o tvojom mene svojim bratom, vpro­stred shromaždenia ťa budem chváliť!

Evanjelický

23 O Tvojom mene budem rozp­rávať svojim bratom, upro­stred zhromaždenia chcem Ťa chváliť.

Ekumenický

23 Svojim bratom chcem ohlasovať tvoje meno, v zhromaždení ťa chcem chváliť.

Bible21

23 Svým bra­trům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shro­máždění tě budu ve­le­bit: