EkumenickýŽalmy22,23

Žalmy 22:23

Svojim bratom chcem ohlasovať tvoje meno, v zhromaždení ťa chcem chváliť.


Verš v kontexte

22 Vy­trh­ni ma z tlamy levovej, spred rohov byvolov! — A ty si ma vy­počul.
23 Svojim bratom chcem ohlasovať tvoje meno, v zhromaždení ťa chcem chváliť.
24 Vy, čo sa bojíte Hos­podina, chváľte ho! Celé Jákobovo po­tom­stvo, oslavuj­te ho! Celé Iz­raelovo po­tom­stvo, maj­te pred ním bázeň!

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

23 Budem rozp­rávať o tvojom mene svojim bratom, vpro­stred shromaždenia ťa budem chváliť!

Evanjelický

23 O Tvojom mene budem rozp­rávať svojim bratom, upro­stred zhromaždenia chcem Ťa chváliť.

Ekumenický

23 Svojim bratom chcem ohlasovať tvoje meno, v zhromaždení ťa chcem chváliť.

Bible21

23 Svým bra­trům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shro­máždění tě budu ve­le­bit:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček