RoháčekŽalmy18,5

Žalmy 18:5

Boly ma ob­kľúčily boles­ti smr­ti, a predesily ma po­toky beliála;


Verš v kontexte

4 Na veles­láv­neho som volal Hos­podina a bol som za­chránený od svojich ne­priateľov.
5 Boly ma ob­kľúčily boles­ti smr­ti, a predesily ma po­toky beliála;
6 boly ma obňaly po­v­razy ríše mŕt­vych; osíd­la smr­ti ma boly nadišly.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

5 Boly ma ob­kľúčily boles­ti smr­ti, a predesily ma po­toky beliála;

Evanjelický

5 Ob­kľúčili ma putá smr­ti a prúdy záhuby ma predesili.

Ekumenický

5 Zo­vreli ma putá smr­ti, prívaly záhuby ma vy­ľakali.

Bible21

5 Pro­va­zy smrti mě obklopily, svým prou­dem mě strh­la záhu­ba,