RoháčekŽalmy18,4

Žalmy 18:4

Na veles­láv­neho som volal Hos­podina a bol som za­chránený od svojich ne­priateľov.


Verš v kontexte

3 Hos­podin je mojou skalou a mojím hradom, mojím vy­sloboditeľom, mojím sil­ným Bohom, mojím bralom, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom a rohom môj­ho spasenia, mojou vy­sokou pev­nosťou.
4 Na veles­láv­neho som volal Hos­podina a bol som za­chránený od svojich ne­priateľov.
5 Boly ma ob­kľúčily boles­ti smr­ti, a predesily ma po­toky beliála;

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

4 Na veles­láv­neho som volal Hos­podina a bol som za­chránený od svojich ne­priateľov.

Evanjelický

4 Volám na Hos­podina, ktorý je hoden chvály, som za­chránený pred svojimi ne­priateľmi.

Ekumenický

4 Volám k Hospodinovi, ktorý je hoden chvály, budem za­chránený pred svojimi ne­priateľmi.

Bible21

4 Vzýval jsem Hos­po­di­na – je ho­den chvály – od mých ne­přá­tel mě za­chránil!