RoháčekŽalmy18,6

Žalmy 18:6

boly ma obňaly po­v­razy ríše mŕt­vych; osíd­la smr­ti ma boly nadišly.


Verš v kontexte

5 Boly ma ob­kľúčily boles­ti smr­ti, a predesily ma po­toky beliála;
6 boly ma obňaly po­v­razy ríše mŕt­vych; osíd­la smr­ti ma boly nadišly.
7 Vo svojej úz­kos­ti som volal na Hos­podina, a úpen­livo som volal o po­moc na svoj­ho Boha. Uslyšal môj hlas zo svoj­ho chrámu, a moje volanie prišlo pred jeho tvár a do­stalo sa do jeho uší.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

6 boly ma obňaly po­v­razy ríše mŕt­vych; osíd­la smr­ti ma boly nadišly.

Evanjelický

6 Ovinuli ma putá pod­svetia, osíd­la smr­ti za­stih­li ma.

Ekumenický

6 Sties­nili ma pekel­né putá, nás­trahy smr­ti šli mi v ústrety.

Bible21

6 pro­va­zy hro­bu mě ovinuly, osidla smrti mě do­stih­la.