RoháčekŽalmy145,3

Žalmy 145:3

Veľký je Hospodin a veľmi chválený, a jeho veľkosť je ne­vys­ti­hnuteľná.


Verš v kontexte

2 Každého dňa ti budem dob­rorečiť a budem chváliť tvoje meno na večné veky.
3 Veľký je Hospodin a veľmi chválený, a jeho veľkosť je ne­vys­ti­hnuteľná.
4 Po­kolenie vy­chvaľovať bude po­koleniu tvoje skut­ky, a budú zves­tovať tvoju mnohú silu hr­din­skú.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

3 Veľký je Hospodin a veľmi chválený, a jeho veľkosť je ne­vys­ti­hnuteľná.

Evanjelický

3 Veľký je Hos­podin a všet­kej chvály hoden, Jeho veľkosť sa nedá vy­stih­núť.

Ekumenický

3 Veľký je Hos­podin, hoden každej chvály, jeho veľkosť sa nedá vy­stih­núť. (dálet)

Bible21

3 Ve­liký je Hos­po­din, vší chvály hodný, jeho ve­likost nelze nikdy po­chopit!