RoháčekŽalmy145,4

Žalmy 145:4

Po­kolenie vy­chvaľovať bude po­koleniu tvoje skut­ky, a budú zves­tovať tvoju mnohú silu hr­din­skú.


Verš v kontexte

3 Veľký je Hospodin a veľmi chválený, a jeho veľkosť je ne­vys­ti­hnuteľná.
4 Po­kolenie vy­chvaľovať bude po­koleniu tvoje skut­ky, a budú zves­tovať tvoju mnohú silu hr­din­skú.
5 O nád­here slávy tvoj­ho veličen­stva a o tvojich pred­iv­ných veciach budem vravieť.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

4 Po­kolenie vy­chvaľovať bude po­koleniu tvoje skut­ky, a budú zves­tovať tvoju mnohú silu hr­din­skú.

Evanjelický

4 Nech po­kolenie po­koleniu vy­chvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje moc­né skut­ky.

Ekumenický

4 Po­kolenie po­koleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hr­din­ské skut­ky. (hé)

Bible21

4 Ať všech­na poko­lení tvé skutky opěvují, tvé mo­cné či­ny ať zvěs­tují.