EvanjelickýŽalmy145,3

Žalmy 145:3

Veľký je Hos­podin a všet­kej chvály hoden, Jeho veľkosť sa nedá vy­stih­núť.


Verš v kontexte

2 Budem Ti dob­rorečiť každý deň, na večné veky chváliť Tvoje meno!
3 Veľký je Hos­podin a všet­kej chvály hoden, Jeho veľkosť sa nedá vy­stih­núť.
4 Nech po­kolenie po­koleniu vy­chvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje moc­né skut­ky.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

3 Veľký je Hospodin a veľmi chválený, a jeho veľkosť je ne­vys­ti­hnuteľná.

Evanjelický

3 Veľký je Hos­podin a všet­kej chvály hoden, Jeho veľkosť sa nedá vy­stih­núť.

Ekumenický

3 Veľký je Hos­podin, hoden každej chvály, jeho veľkosť sa nedá vy­stih­núť. (dálet)

Bible21

3 Ve­liký je Hos­po­din, vší chvály hodný, jeho ve­likost nelze nikdy po­chopit!