RoháčekŽalmy145,12

Žalmy 145:12

To všet­ko nato, aby oznámili synom človeka jeho hr­din­skú silu a slávu nád­hery jeho kráľov­stva.


Verš v kontexte

11 Vravieť budú o sláve tvoj­ho kráľov­stva a hovoriť o tvojej hr­din­skej sile.
12 To všet­ko nato, aby oznámili synom človeka jeho hr­din­skú silu a slávu nád­hery jeho kráľov­stva.
13 Tvoje kráľov­stvo je kráľovstvom všet­kých vekov a tvoje panovanie nad jed­ným každým po­kolením.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

12 To všet­ko nato, aby oznámili synom človeka jeho hr­din­skú silu a slávu nád­hery jeho kráľov­stva.

Evanjelický

12 Aby hlásali synom ľud­ským Tvoje moc­né skut­ky, nad­mer­nú slávu Tvoj­ho kraľovania.

Ekumenický

12 aby sa ľudia do­zvedeli o tvojich hr­din­ských skut­koch a o slávnej nád­here tvoj­ho kráľov­stva. (mém)

Bible21

12 Všich­ni li­dé ať se o jeho moci dozví, o slávě a kráse jeho králov­ství.