EvanjelickýŽalmy145,11

Žalmy 145:11

Nech hovoria o sláve Tvoj­ho kraľovania a Tvoju moc nech zves­tujú.


Verš v kontexte

10 Hos­podine, nech všet­ky Tvoje skut­ky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dob­rorečia!
11 Nech hovoria o sláve Tvoj­ho kraľovania a Tvoju moc nech zves­tujú.
12 Aby hlásali synom ľud­ským Tvoje moc­né skut­ky, nad­mer­nú slávu Tvoj­ho kraľovania.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

11 Vravieť budú o sláve tvoj­ho kráľov­stva a hovoriť o tvojej hr­din­skej sile.

Evanjelický

11 Nech hovoria o sláve Tvoj­ho kraľovania a Tvoju moc nech zves­tujú.

Ekumenický

11 Nech hovoria o tvojom sláv­nom kraľovaní, nech rozp­rávajú o tvojej moci, (lámed)

Bible21

11 O slávě tvého králov­ství ať vyprávějí, o tvých mo­cných či­nech ať hovoří.