RoháčekŽalmy115,4

Žalmy 115:4

Ich mod­ly striebro a zlato; dielom rúk človeka;


Verš v kontexte

3 Ale náš Bôh je na nebesiach a činí všet­ko, čo chce.
4 Ich mod­ly striebro a zlato; dielom rúk človeka;
5 majú ús­ta a nehovoria; majú oči a ne­vidia;

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

4 Ich mod­ly striebro a zlato; dielom rúk človeka;

Evanjelický

4 Ich mod­ly sú strieb­ro a zlato, dielo ľud­ských rúk.

Ekumenický

4 Ich mod­ly sú strieb­ro a zlato, dielo ľud­ských rúk.

Bible21

4 Stříbro a zla­to jsou je­jich modly, výtvory ru­kou člověčích.