RoháčekŽalmy113,9

Žalmy 113:9

Dáva, aby ne­plod­ná obývala dom a bola radujúcou sa mat­kou synov. Hal­lelujah!


Verš v kontexte

7 Vy­z­dvihuje núdz­neho z prachu; z hnoja vy­vyšuje chudob­ného,
8 aby mu dal sedieť s kniežatami, s kniežatami svoj­ho ľudu.
9 Dáva, aby ne­plod­ná obývala dom a bola radujúcou sa mat­kou synov. Hal­lelujah!

späť na Žalmy, 113

Príbuzné preklady Roháček

9 Dáva, aby ne­plod­ná obývala dom a bola radujúcou sa mat­kou synov. Hal­lelujah!

Evanjelický

9 ne­plod­nú usadí do domu ako na­tešenú mat­ku synov. Haleluja!

Ekumenický

9 Ne­plod­nej umožňuje bývať v dome ako šťast­nej mat­ke synov. Haleluja!

Bible21

9 Ne­plodnou ob­dařuje rodinou, matka se z dětí raduje! Haleluja!