RoháčekŽalmy113,8

Žalmy 113:8

aby mu dal sedieť s kniežatami, s kniežatami svoj­ho ľudu.


Verš v kontexte

7 Vy­z­dvihuje núdz­neho z prachu; z hnoja vy­vyšuje chudob­ného,
8 aby mu dal sedieť s kniežatami, s kniežatami svoj­ho ľudu.
9 Dáva, aby ne­plod­ná obývala dom a bola radujúcou sa mat­kou synov. Hal­lelujah!

späť na Žalmy, 113

Príbuzné preklady Roháček

8 aby mu dal sedieť s kniežatami, s kniežatami svoj­ho ľudu.

Evanjelický

8 aby ho usadil medzi kniežatá, kniežatá svoj­ho ľudu;

Ekumenický

8 aby ho po­sadil medzi kniežatá, kniežatá svoj­ho ľudu.

Bible21

8 mezi kníža­ty jim dává usednout, mezi kníža­ty v lidu svém.