RoháčekŽalmy1,2

Žalmy 1:2

Ale má záľubu v zákone Hos­podinovom a o jeho zákone roz­mýšľa dňom i nocou.


Verš v kontexte

1 Blaho­slavený muž, ktorý nechodí podľa rady bez­božných, na ces­te hriešnikov ne­stojí a na stolici po­smievačov ne­sedí.
2 Ale má záľubu v zákone Hos­podinovom a o jeho zákone roz­mýšľa dňom i nocou.
3 A bude jako strom, za­sadený nad po­tok­mi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list ne­väd­ne, a všet­ko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu.

späť na Žalmy, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale má záľubu v zákone Hos­podinovom a o jeho zákone roz­mýšľa dňom i nocou.

Evanjelický

2 ale v zákone Hos­podinovom má záľubu, o Jeho zákone roz­jíma dňom-nocou.

Ekumenický

2 ale záľubu má v zákone Hos­podina, o jeho zákone roz­jíma dňom i nocou.

Bible21

2 Zákon Hos­po­dinův je jeho ra­dostí – o tom­to Zákoně dnem i no­cí přemýšlí.

RoháčekŽalmy1,2