RoháčekŽalmy1,3

Žalmy 1:3

A bude jako strom, za­sadený nad po­tok­mi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list ne­väd­ne, a všet­ko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu.


Verš v kontexte

2 Ale má záľubu v zákone Hos­podinovom a o jeho zákone roz­mýšľa dňom i nocou.
3 A bude jako strom, za­sadený nad po­tok­mi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list ne­väd­ne, a všet­ko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu.
4 Nie tak bez­božní, ale tí budú jako plevy, ktoré roz­háňa vietor.

späť na Žalmy, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A bude jako strom, za­sadený nad po­tok­mi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list ne­väd­ne, a všet­ko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu.

Evanjelický

3 Bude ako strom za­sadený pri vod­ných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lís­tie ne­väd­ne; a všet­ko, čo robí, sa vy­darí.

Ekumenický

3 Bude ako strom za­sadený pri vod­ných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lís­tie ne­väd­ne a všet­ko, čo robí, darí sa mu.

Bible21

3 Bude jako strom­na bře­hu ře­ky vsazený, který své ovo­ce ve svůj čas přináší, kterému nikdy ne­u­vadne lis­tí – coko­li činí, se podaří!

RoháčekŽalmy1,3