RoháčekZachariáš1,11

Zachariáš 1:11

A od­povedali an­jelovi Hos­podinov­mu, ktorý stál medzi myr­tami, a riek­li: Po­chodili sme zem, a hľa, celá zem býva a je na po­koji.


Verš v kontexte

10 A muž, ktorý stál medzi myr­tami, od­povedal a riekol: Toto sú tí, ktorých po­slal Hos­podin po­chodiť zem. 11 A od­povedali an­jelovi Hos­podinov­mu, ktorý stál medzi myr­tami, a riek­li: Po­chodili sme zem, a hľa, celá zem býva a je na po­koji. 12 Na to odpovedal an­jel Hos­podinov a riekol: Hos­podine Zá­stupov, až do­kedy sa ty nezľutuješ na Jeruzalemom a nad mes­tami Júdovými, na ktoré si sa hneval toto sedemdesiat rokov?

späť na Zachariáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 A od­povedali an­jelovi Hos­podinov­mu, ktorý stál medzi myr­tami, a riek­li: Po­chodili sme zem, a hľa, celá zem býva a je na po­koji.

Evanjelický

11 A tí od­povedali an­jelovi Hos­podinov­mu, ktorý stál medzi myr­tami: Prešli sme zem, a hľa, celá je v po­koji.

Ekumenický

11 Hos­podinov­mu an­jelovi, ktorý stál medzi myr­tami, od­vetili: Pre­chádzali sme zemou a videli sme, že celá zem je po­koj­ná.

Bible21

11 Ti pak Hos­po­di­novu an­dělu sto­jící­mu v myr­toví hlási­li: „Pro­š­li jsme zemí a hle – ce­lá zem ži­je v kli­du a pokoji.“