RoháčekZachariáš1,12

Zachariáš 1:12

Na to odpovedal an­jel Hos­podinov a riekol: Hos­podine Zá­stupov, až do­kedy sa ty nezľutuješ na Jeruzalemom a nad mes­tami Júdovými, na ktoré si sa hneval toto sedemdesiat rokov?


Verš v kontexte

11 A od­povedali an­jelovi Hos­podinov­mu, ktorý stál medzi myr­tami, a riek­li: Po­chodili sme zem, a hľa, celá zem býva a je na po­koji. 12 Na to odpovedal an­jel Hos­podinov a riekol: Hos­podine Zá­stupov, až do­kedy sa ty nezľutuješ na Jeruzalemom a nad mes­tami Júdovými, na ktoré si sa hneval toto sedemdesiat rokov? 13 A Hos­podin od­povedal an­jelovi, ktorý hovoril so mnou, dob­ré slová, po­tešiteľné slová.

späť na Zachariáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Na to odpovedal an­jel Hos­podinov a riekol: Hos­podine Zá­stupov, až do­kedy sa ty nezľutuješ na Jeruzalemom a nad mes­tami Júdovými, na ktoré si sa hneval toto sedemdesiat rokov?

Evanjelický

12 An­jel Hos­podinov však od­povedal: Ó Hos­podine moc­nos­tí, kedy sa zmiluješ nad Jeruzalemom a nad jud­skými mes­tami, na ktoré sa už sedem­desiat rokov hneváš?

Ekumenický

12 Hos­podinov an­jel od­povedal tak­to: Hos­podin zá­stupov, do­kedy sa nech­ceš zmilovať nad Jeruzalemom a nad jud­skými mes­tami, na ktoré sa hneváš už sedem­desiat rokov?

Bible21

12 Nato Hos­po­dinův an­děl zvo­lal: „Hos­po­di­ne zástupů, kdy už se ko­nečně sli­tuješ nad Je­ruzalé­mem a jud­ský­mi měs­ty? Vž­dyť už se na ně hněváš se­dm­desát let!“