RoháčekTítovi3,11

Títovi 3:11

vediac, že taký človek je pre­vrátený a hreší súc sám sebou od­súdený.


Verš v kontexte

10 Sek­tár­skeho človeka po jed­nom a po druhom upravení odby 11 vediac, že taký človek je pre­vrátený a hreší súc sám sebou od­súdený. 12 Keď pošlem k tebe Ar­temána alebo Tychika, usiluj sa p­rij­sť za mnou do Ni­kopola, lebo som usúdil, že tam pre­zimujem.

späť na Títovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 vediac, že taký človek je pre­vrátený a hreší súc sám sebou od­súdený.

Evanjelický

11 uvedomujúc si, že je to pre­vrátenec a hreší, sám sa za­tracujúc.

Ekumenický

11 veď vieš, že taký človek je na blud­nej ces­te; hreší a sám sa od­sudzuje.

Bible21

11 Věz, že ta­kový člověk je zkažený a hřeší, od­sou­zen sám se­bou.