EvanjelickýTítovi3,11

Títovi 3:11

uvedomujúc si, že je to pre­vrátenec a hreší, sám sa za­tracujúc.


Verš v kontexte

10 Človeka kacíra po jed­nom-dvoch na­pomenutiach ob­chádzaj, 11 uvedomujúc si, že je to pre­vrátenec a hreší, sám sa za­tracujúc. 12 Keď pošlem k tebe Ar­tema alebo Tychika, ponáhľaj sa ku mne do Ni­kopolisu; roz­hodol som sa totiž tam pre­zimovať.

späť na Títovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 vediac, že taký človek je pre­vrátený a hreší súc sám sebou od­súdený.

Evanjelický

11 uvedomujúc si, že je to pre­vrátenec a hreší, sám sa za­tracujúc.

Ekumenický

11 veď vieš, že taký človek je na blud­nej ces­te; hreší a sám sa od­sudzuje.

Bible21

11 Věz, že ta­kový člověk je zkažený a hřeší, od­sou­zen sám se­bou.