RoháčekSudcov7,5

Sudcov 7:5

Vtedy za­viedol ľud dolu k vodám, a Hos­podin riekol Gede­onovi: Každého, ktorý bude chlípať vodu svojím jazykom, ako chlípe pes, po­stavíš osobit­ne; a každého, ktorý si kľak­ne na svoje kolená piť, tiež osobitne.


Verš v kontexte

4 A Hos­podin riekol Gede­onovi: Ešte je toho ľudu primnoho. Za­veď ich dolu k vode, tam ti ich zkúsim. A stane sa, že ten, o ktorom ti po­viem: Ten­to poj­de s tebou, ten poj­de s tebou, a každý, o ktorom ti po­viem: Ten­to ne­poj­de s tebou, ten ne­poj­de. 5 Vtedy za­viedol ľud dolu k vodám, a Hos­podin riekol Gede­onovi: Každého, ktorý bude chlípať vodu svojím jazykom, ako chlípe pes, po­stavíš osobit­ne; a každého, ktorý si kľak­ne na svoje kolená piť, tiež osobitne. 6 A bol počet tých, ktorí načierali svojou rukou a nosili vodu k ús­tam, tri­sto mužov. Všetok ostatok ľudu po­kľak­li na svoje kolená, aby pili vodu.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

5 Vtedy za­viedol ľud dolu k vodám, a Hos­podin riekol Gede­onovi: Každého, ktorý bude chlípať vodu svojím jazykom, ako chlípe pes, po­stavíš osobit­ne; a každého, ktorý si kľak­ne na svoje kolená piť, tiež osobitne.

Evanjelický

5 Za­viedol ľud dolu k vode. Hos­podin po­vedal Gide­onovi: Každý, kto jazykom chlípe vodu ako pes, toho po­stav osobit­ne; takis­to každého, kto si kľak­ne na kolená, a tak bude piť.

Ekumenický

5 Gideón teda za­viedol ľudí dolu k vode. Hos­podin mu po­vedal: Každého, kto bude chlípať vodu ako chlípe pes, po­stav na jed­nu stranu. Podob­ne každého, kto si kľak­ne na kolená a tak sa na­pije, po­stav na druhú stranu.

Bible21

5 Od­ve­dl tedy voj­sko do­lů k vodě. Tam Hos­po­din Ge­de­o­novi ře­kl: „Všech­ny, kdo chlem­tají vodu jako pes, od­děl od těch, kdo si k pi­tí kleknou.“

RoháčekSudcov7,5