RoháčekSudcov7,6

Sudcov 7:6

A bol počet tých, ktorí načierali svojou rukou a nosili vodu k ús­tam, tri­sto mužov. Všetok ostatok ľudu po­kľak­li na svoje kolená, aby pili vodu.


Verš v kontexte

5 Vtedy za­viedol ľud dolu k vodám, a Hos­podin riekol Gede­onovi: Každého, ktorý bude chlípať vodu svojím jazykom, ako chlípe pes, po­stavíš osobit­ne; a každého, ktorý si kľak­ne na svoje kolená piť, tiež osobitne. 6 A bol počet tých, ktorí načierali svojou rukou a nosili vodu k ús­tam, tri­sto mužov. Všetok ostatok ľudu po­kľak­li na svoje kolená, aby pili vodu. 7 A Hos­podin riekol Gede­onovi: Tými tri­sto mužmi, ktorí chlípali, vás za­chránim a dám Madiana do tvojej ruky. A všetok os­tat­ný ľud, nech odídu každý na svoje mies­to.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 A bol počet tých, ktorí načierali svojou rukou a nosili vodu k ús­tam, tri­sto mužov. Všetok ostatok ľudu po­kľak­li na svoje kolená, aby pili vodu.

Evanjelický

6 Tých, čo zdvih­li ruku k ús­tam, a tak chlípali, bolo tri­sto mužov, os­tat­ný ľud si kľakol na kolená, a tak pil vodu.

Ekumenický

6 Tých, čo chlípali vodu tak, že si ju dlaňou podávali do úst, bolo tri­sto mužov. Os­tat­ní z ľudu si k vode kľak­li a tak sa na­pili.

Bible21

6 Tři sta mužů chlem­talo vodu z ruky a všich­ni ostatní si k pi­tí klek­li.

RoháčekSudcov7,6