Bible21Soudců7,5

Soudců 7:5

Od­ve­dl tedy voj­sko do­lů k vodě. Tam Hos­po­din Ge­de­o­novi ře­kl: „Všech­ny, kdo chlem­tají vodu jako pes, od­děl od těch, kdo si k pi­tí kleknou.“


Verš v kontexte

4 Hos­po­din ře­kl Ge­de­o­novi: „Voj­sko je stále pří­liš velké. Za­veď je do­lů k vodě a tam ti je pro­tříbím. O kom řeknu: ‚Půjde s tebou,‘ ten s te­bou půjde. O kom řeknu: ‚Ne­půjde s tebou,‘ ten nepůjde.“ 5 Od­ve­dl tedy voj­sko do­lů k vodě. Tam Hos­po­din Ge­de­o­novi ře­kl: „Všech­ny, kdo chlem­tají vodu jako pes, od­děl od těch, kdo si k pi­tí kleknou.“ 6 Tři sta mužů chlem­talo vodu z ruky a všich­ni ostatní si k pi­tí klek­li.

späť na Soudců, 7

Príbuzné preklady Roháček

5 Vtedy za­viedol ľud dolu k vodám, a Hos­podin riekol Gede­onovi: Každého, ktorý bude chlípať vodu svojím jazykom, ako chlípe pes, po­stavíš osobit­ne; a každého, ktorý si kľak­ne na svoje kolená piť, tiež osobitne.

Evanjelický

5 Za­viedol ľud dolu k vode. Hos­podin po­vedal Gide­onovi: Každý, kto jazykom chlípe vodu ako pes, toho po­stav osobit­ne; takis­to každého, kto si kľak­ne na kolená, a tak bude piť.

Ekumenický

5 Gideón teda za­viedol ľudí dolu k vode. Hos­podin mu po­vedal: Každého, kto bude chlípať vodu ako chlípe pes, po­stav na jed­nu stranu. Podob­ne každého, kto si kľak­ne na kolená a tak sa na­pije, po­stav na druhú stranu.

Bible21

5 Od­ve­dl tedy voj­sko do­lů k vodě. Tam Hos­po­din Ge­de­o­novi ře­kl: „Všech­ny, kdo chlem­tají vodu jako pes, od­děl od těch, kdo si k pi­tí kleknou.“

Bible21Soudců7,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček