RoháčekSudcov4,18

Sudcov 4:18

A Jaheľ vy­šla oproti Sizerovi a riek­la mu: Uchýľ sa, môj pane, uchýľ sa ku mne, neboj sa. A tak sa uchýlil k nej do stánu, a ona ho pri­kryla huňou.


Verš v kontexte

17 A Sizera utekal peší do stánu Jaheli, ženy Chebera Kénej­ského, pre­tože bol po­koj medzi Jabínom, kráľom Chacora, a medzi domom Chebera Kénej­ského. 18 A Jaheľ vy­šla oproti Sizerovi a riek­la mu: Uchýľ sa, môj pane, uchýľ sa ku mne, neboj sa. A tak sa uchýlil k nej do stánu, a ona ho pri­kryla huňou. 19 A po­vedal jej: Daj sa mi, prosím, na­piť trochu vody, lebo som smäd­ný. A ot­voriac kožicu na mlieko dala sa mu na­piť a pri­kryla ho.

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

18 A Jaheľ vy­šla oproti Sizerovi a riek­la mu: Uchýľ sa, môj pane, uchýľ sa ku mne, neboj sa. A tak sa uchýlil k nej do stánu, a ona ho pri­kryla huňou.

Evanjelický

18 Jáél vy­šla oproti Síserovi a po­vedala mu: Uchýľ sa, pane, uchýľ sa ku mne, neboj sa! Uchýlil sa k nej do stanu a ona ho pri­kryla pri­krýv­kou.

Ekumenický

18 Jáel vy­šla oproti Síserovi a po­zvala ho: Uchýľ sa, pane, uchýľ sa ku mne, neboj sa! Keď sa uchýlil k nej do stanu, pri­kryla ho.

Bible21

18 Jael vy­š­la Sise­rovi na­pro­ti a řek­la mu: „Po­jď dál, můj pane! Po­jď ke mně dál a ne­boj se.“ Vešel tedy do jejího stanu a ona ho přikry­la houní.