RoháčekSudcov20,7

Sudcov 20:7

Hľa, vy všet­ci ste synovia Iz­raelovi, vy­slov­te sa o tom a daj­te tu radu.


Verš v kontexte

6 Pre­to som vzal svoju ženinu, porezal som ju na kusy a roz­pos­lal som ju po všet­kých poliach dedičs­tva Iz­raelov­ho, pre­tože vy­konali haneb­nosť a bláz­nov­stvo v Iz­raelovi. 7 Hľa, vy všet­ci ste synovia Iz­raelovi, vy­slov­te sa o tom a daj­te tu radu. 8 Tu po­vs­tal všetok ľud ako jeden muž a riek­li: Ni­kto z nás ne­poj­de do svoj­ho stánu ani sa ni­kto z nás ne­uchýli do svoj­ho domu.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

7 Hľa, vy všet­ci ste synovia Iz­raelovi, vy­slov­te sa o tom a daj­te tu radu.

Evanjelický

7 Aj­hľa, všet­ci ste Iz­rael­ci; poraďte sa a roz­hod­nite sa tu!

Ekumenický

7 Keďže ste všet­ci Iz­raeliti, chop­te sa veci a tu roz­hod­nite!

Bible21

7 Hle, vy všich­ni jste synové Iz­rae­le. Po­raď­te se a na místě rozhodněte.“