RoháčekSudcov19,3

Sudcov 19:3

Po­tom sa zo­bral jej muž a išiel za ňou, aby jej hovoril k srd­cu na­to, aby ju do­viedol zpät, a mal so sebou svoj­ho mláden­ca a dvoch oslov. A do­vied­la ho do domu svoj­ho ot­ca. A keď ho uvidel otec dievčiny, za­radoval sa a išiel mu vús­trety.


Verš v kontexte

2 Ale jeho ženina smil­nila dopúšťajúc sa ne­ver­nos­ti proti nemu a od­išla od neho do domu svoj­ho otca do Bet­lehema Júdov­ho a bola tam nejaký čas, štyri mesiace. 3 Po­tom sa zo­bral jej muž a išiel za ňou, aby jej hovoril k srd­cu na­to, aby ju do­viedol zpät, a mal so sebou svoj­ho mláden­ca a dvoch oslov. A do­vied­la ho do domu svoj­ho ot­ca. A keď ho uvidel otec dievčiny, za­radoval sa a išiel mu vús­trety. 4 A jeho svokor, otec dievčiny, ho zdržal u seba, takže zo­stal u neho tri dni, a jed­li a pili a nocovali tam.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

3 Po­tom sa zo­bral jej muž a išiel za ňou, aby jej hovoril k srd­cu na­to, aby ju do­viedol zpät, a mal so sebou svoj­ho mláden­ca a dvoch oslov. A do­vied­la ho do domu svoj­ho ot­ca. A keď ho uvidel otec dievčiny, za­radoval sa a išiel mu vús­trety.

Evanjelický

3 Po­tom sa jej manžel vy­bral a šiel za ňou, aby jej do duše pre­hovoril a pri­viedol ju späť. Mal so sebou sluhu a dva os­ly. Keď prišiel do domu jej ot­ca, otec dievčaťa ho zbadal a s radosťou mu bežal oproti.

Ekumenický

3 Jej muž šiel za ňou, aby jej pre­hovoril do svedomia a pri­viedol ju späť. So sebou mal sluhu a dva os­ly. Keď ho uvied­la do domu svoj­ho otca a jej otec ho zbadal, s radosťou mu šiel oproti.

Bible21

3 její muž se roz­ho­dl, že půjde za ní, vlídně s ní pro­mluví a přive­de ji zpět. Měl s se­bou svého mlá­den­ce a pár os­lů. Ta dívka ho po­zva­la dál, a když ho její otec uvi­děl, ra­dostně ho uvítal.