RoháčekSudcov19,4

Sudcov 19:4

A jeho svokor, otec dievčiny, ho zdržal u seba, takže zo­stal u neho tri dni, a jed­li a pili a nocovali tam.


Verš v kontexte

3 Po­tom sa zo­bral jej muž a išiel za ňou, aby jej hovoril k srd­cu na­to, aby ju do­viedol zpät, a mal so sebou svoj­ho mláden­ca a dvoch oslov. A do­vied­la ho do domu svoj­ho ot­ca. A keď ho uvidel otec dievčiny, za­radoval sa a išiel mu vús­trety. 4 A jeho svokor, otec dievčiny, ho zdržal u seba, takže zo­stal u neho tri dni, a jed­li a pili a nocovali tam. 5 Ale štvr­tého dňa bolo, že vstali skoro ráno, a človek sa zo­bral, že poj­de. Avšak otec dievčiny po­vedal svoj­mu zaťovi: Po­sil­ni svoje srd­ce kús­kom chleba, a po­tom poj­dete.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

4 A jeho svokor, otec dievčiny, ho zdržal u seba, takže zo­stal u neho tri dni, a jed­li a pili a nocovali tam.

Evanjelický

4 Jeho tesť, otec dievčaťa, ho zdržal a on zo­stal u neho tri dni; jed­li a pili aj nocovali tam.

Ekumenický

4 Jeho tesť, diev­kin otec, ho zdržiaval; pre­to zo­stal uňho tri dni. Tam jed­li, pili aj nocovali.

Bible21

4 Jeho tchán, dívčin otec, ho zdržoval, takže u něj zůstal tři dny. Jedli tam, pili a no­cova­li.