RoháčekSudcov19,1

Sudcov 19:1

A tak­tiež sa stalo v tých dňoch, keď nebolo kráľa v Iz­raelovi, že bol is­tý muž, Levita, po­hos­tínom k­desi vzade vr­chu Ef­rai­mov­ho, ktorý si vzal ženu ženinu z Bet­lehema Júdov­ho.


Verš v kontexte

1 A tak­tiež sa stalo v tých dňoch, keď nebolo kráľa v Iz­raelovi, že bol is­tý muž, Levita, po­hos­tínom k­desi vzade vr­chu Ef­rai­mov­ho, ktorý si vzal ženu ženinu z Bet­lehema Júdov­ho. 2 Ale jeho ženina smil­nila dopúšťajúc sa ne­ver­nos­ti proti nemu a od­išla od neho do domu svoj­ho otca do Bet­lehema Júdov­ho a bola tam nejaký čas, štyri mesiace. 3 Po­tom sa zo­bral jej muž a išiel za ňou, aby jej hovoril k srd­cu na­to, aby ju do­viedol zpät, a mal so sebou svoj­ho mláden­ca a dvoch oslov. A do­vied­la ho do domu svoj­ho ot­ca. A keď ho uvidel otec dievčiny, za­radoval sa a išiel mu vús­trety.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

1 A tak­tiež sa stalo v tých dňoch, keď nebolo kráľa v Iz­raelovi, že bol is­tý muž, Levita, po­hos­tínom k­desi vzade vr­chu Ef­rai­mov­ho, ktorý si vzal ženu ženinu z Bet­lehema Júdov­ho.

Evanjelický

1 V tom čase, keď ešte nebolo kráľa v Iz­raeli, is­tý Lévíjec sa zdržoval ako cudzinec na kraj­nom svahu Ef­rajim­ského po­horia. Tam si vzal vedľajšiu ženu z jud­ského Bet­lehema.

Ekumenický

1 V tom čase, keď v Izraeli nebolo kráľa, is­tý Lévi­ovec býval ako cudzinec na odľah­lom svahu Ef­rajim­ského po­horia. Za svoju vedľajšiu ženu si vzal is­tú diev­ku z judského Bet­lehema.

Bible21

1 Iz­rael byl tenkrát bez krále. Hlu­boko v Efraim­ských horách byd­lel je­den levi­ta. Našel si družku z jud­ského Bet­lé­ma,