RoháčekSudcov18,24

Sudcov 18:24

A po­vedal: Mojich bohov, ktorých som spravil, ste vzali i kňaza a idete preč! A ja čo už budem mať? Nuž čože je to, že mi hovoríte: Čo chceš?!


Verš v kontexte

23 A volali na synov Dánových, ktorí však ob­rátili svoju tvár a po­vedali Míchovi: Čo chceš, že si prišiel s toľkými ľuďmi? 24 A po­vedal: Mojich bohov, ktorých som spravil, ste vzali i kňaza a idete preč! A ja čo už budem mať? Nuž čože je to, že mi hovoríte: Čo chceš?! 25 Ale synovia Dánovi mu po­vedali: Nech ne­počujeme u seba tvoj­ho hlasu, aby sa ne­oborili na vás mužovia roz­tr­pčenej duše, a od­pratal by si svoju dušu i dušu svoj­ho domu.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

24 A po­vedal: Mojich bohov, ktorých som spravil, ste vzali i kňaza a idete preč! A ja čo už budem mať? Nuž čože je to, že mi hovoríte: Čo chceš?!

Evanjelický

24 Od­povedal: Vzali ste mojich bohov, ktorých som si zhotovil, aj s kňazom, a od­išli ste. Čo mi tu ešte zo­stáva? Ešte sa ma pýtate: Čo ti je?

Ekumenický

24 Keď na nich volali, Dánov­ci sa ob­rátili a pýtali sa Míchu: Čo sa ti stalo, že si po­zvolával svojich ľudí?

Bible21

24 Ten od­po­věděl: „Vza­li jste mi kněze i bo­hy, které jsem si udělal, a šli jste pryč. Co mi zbu­de? Jak se mě můžete ptát: Co ti je?“