RoháčekSudcov17,8

Sudcov 17:8

A človek od­išiel z toho mes­ta, z Bet­lehema Júdov­ho, aby po­hos­tínil tam, kde by našiel p­ríhod­né mies­to. A tak prišiel na vrch Ef­rai­mov až po dom Míchov idúc svojou ces­tou.


Verš v kontexte

7 A bol nejaký mládenec z Bet­lehema Júdov­ho, z čeľade Júdovej; bol to Levita a po­hos­tínil tam. 8 A človek od­išiel z toho mes­ta, z Bet­lehema Júdov­ho, aby po­hos­tínil tam, kde by našiel p­ríhod­né mies­to. A tak prišiel na vrch Ef­rai­mov až po dom Míchov idúc svojou ces­tou. 9 A Mícha mu po­vedal: Od­kiaľ ideš? A on mu odpovedal: Som Levita z Bet­lehema Júdov­ho a idem po­hos­tíniť tam, kde naj­dem p­ríhod­né miesto.

späť na Sudcov, 17

Príbuzné preklady Roháček

8 A človek od­išiel z toho mes­ta, z Bet­lehema Júdov­ho, aby po­hos­tínil tam, kde by našiel p­ríhod­né mies­to. A tak prišiel na vrch Ef­rai­mov až po dom Míchov idúc svojou ces­tou.

Evanjelický

8 Ten muž od­išiel z mes­ta, z jud­ského Bet­lehema, aby sa ako cudzinec usadil na vhod­nom mies­te. Ako ces­toval, prišiel na Ef­rajim­ské po­horie k Míchov­mu domu.

Ekumenický

8 Ten muž od­išiel z mesta, z judského Bet­lehema, aby sa ako cudzinec pre­chod­ne usadil na vhod­nom miest. Ces­tou prišiel na Ef­rajim­ské po­horie k Míchovmu domu.

Bible21

8 Ten muž ale z jud­ského Bet­lé­ma ode­šel hledat si jiné místo k byd­lení. Přišel do Efraim­ských hor a do­putoval až k Mí­kovu do­mu.