RoháčekSudcov17,7

Sudcov 17:7

A bol nejaký mládenec z Bet­lehema Júdov­ho, z čeľade Júdovej; bol to Levita a po­hos­tínil tam.


Verš v kontexte

6 V tých dňoch nebolo kráľa v Iz­raelovi; každý robil to, čo bolo správ­ne v jeho očiach. 7 A bol nejaký mládenec z Bet­lehema Júdov­ho, z čeľade Júdovej; bol to Levita a po­hos­tínil tam. 8 A človek od­išiel z toho mes­ta, z Bet­lehema Júdov­ho, aby po­hos­tínil tam, kde by našiel p­ríhod­né mies­to. A tak prišiel na vrch Ef­rai­mov až po dom Míchov idúc svojou ces­tou.

späť na Sudcov, 17

Príbuzné preklady Roháček

7 A bol nejaký mládenec z Bet­lehema Júdov­ho, z čeľade Júdovej; bol to Levita a po­hos­tínil tam.

Evanjelický

7 Bol is­tý mládenec z jud­ského Bet­lehema, z čeľade Júdovej; bol to Lévíjec, ktorý sa tam zdržoval ako cudzinec.

Ekumenický

7 Bol is­tý mládenec z judského Bet­lehema, z Júdovho rodu; bol to levita, ktorý sa tam zdržoval ako cudzinec.

Bible21

7 V jud­ském Bet­lémě byl je­den mladý levi­ta, který byd­lel v Ju­dově ro­du.